Ignatius Winkler
*?1708 Mladá Boleslav
sedlář
sňatek 1743?
[1]  
 
František Winkler Katřina Winklerová nar. 1767, dcera Jana , svob, zemřela 27.4.1837, p. 464, snímek 233/335
*1744 Mladá Boleslav [2]
† 30.4.1819 Polná 42 [3]
sedlář Polná 47 M [4]
sňatek 23.11.1772 Jihlava [5]
Anna Kateřina Špačková otec Jan Spaček +před 1777
* 1754 Jihlava [6]
† 30.5.1819 Polná 113 D [7]
1 Kristian Köhler Maria Klára Winkler František Josef Catharina Winkler Josephus Franciscus Winkler Marie Anna Winkler Marie Rosalie Winkler Petr Winkler Jan Winkler Jan Winkler Terezia Winkler
* 1770 Hanau 371? Hessen-Kassel [8] *24.8.1773 Polná 47 [9] * 5.2.1775 Polná 47 [10] *25.9.1777 Polná 47 [11] * 30.1.1780 Polná 47 [12] * 14.7.1782 Polná 47 [13] *6.8.1785 Polná 34 M [14] *15.10.1787 Polná 34 M [15] *14.4.1790 Polná 34 M [16] *14.4.1790 Polná 34 M [17] * 28.9.1793 Polná 34 M [18]
† 21.4.1838 Polná 13 D [19]     † 12.9.1794 Polná 34 M [20]       † 21.4.1865 Polná 140 M [21]      
krasobarvíř             mistr sedlářský Polná 10 M sedlář sedlář  
Při první sňatku se uvádí: sńatek ?1800 sňatek 9.2.1813 Polná 52 M  [22] 1. sňatek ?1819 2. sňatek 9.10. 1821 Polná 35 M [23]
Karel Köhler  z Tišnova na Moravě Alžběta Voss Marie Wladykowa Marie Anna Kresl
syn Jana? a Alžběty Voß
* 1777 Monjé -Nizozemí pruský díl [24] * 11.1.1785 Polná 11 H [25] * 1792 zemřela 28 let *1799
  12.10.1865 Polná 140 M [26]  † 24.8.1866 Polná 140 M [27] † 28.8.1820 Polná 22 M [28]  
Jan Winkler syn Jana sedláře zemř 6.9.1825 v 9 měs snímek 157/335, pagina 310, 21 M
Bratr Karla? Winkler Anna nar. 1827, dc. Jana zemř. 8 let 3.12.1835 p.433 snímek 218/335, M 42
2 Karel Köhler (Keller) Karel Köhler Theodor Bernard Köhler Otec není dle matriky  Kristian ale Jan Ignác Winkler, syn Jana zemř.  3 roky 29.8. 1836 pag 443, snímek 223/335 45 M
 * 3.4.1804 Tišnov 2 nebo 1?  * 3.4.1804 Tišnov 2 nebo 1? [29]  * 16.9.1805 Tišnov č. 83 [30] ale také při 1. sňatku Karla
† 1.12.1876  Polná 140 M (72 let) [31] † 1.12.1876  Polná 140 M (72 let) [32]  
mistr postřihačský mistr postřihačský
sňatek 13.1.1834 Polná 28 H [33] sňatek 13.5.1839 Polná 82 D
1. manželka Marie Havlíčková 2. manželka Josefa Winklerová
*1797 (1804) ? *8.3.1818 Polná 10 M [34]
 † 24.3.1839 Polná 84 D [35] † 19.8.1897 Polná 96 D [36]
vdova po Janovi Petelkovi, mist.postřihačský
zemřela jako špitálnice
3 Ignác Köhler Lidmila (Ludmila) Köhlerová Karel  Köhler Filomena Köhler Karolina Köhler Bohomila(Theofila) Alžběta Köhler Jozefa Köhler Jan Vilém Köhler mrtvá dcera Karla Köhler Marie Cecilie Köhler
* 22.2.1840 Polná 82 D [37] *3.8.1841 Polná 82 D [38] *20.3.1843 Polná 82 D  [39] *2.3.1844  Polná 82 D [40] * 13.6.1846 Polná 82 D [41] * 7.6.1847 Polná 82 D [42] *5.11.1849 Polná 38 M [43] *27.8.1851 Polná 38 M [44] *7.9.1852 Polná 38 M [45] * 30.6.1862 Polná 140 M * 5.11.1864 Polná 140 M [46]
 † ? † 28.12. 1909  Polná (68 let) † 27.3.1843 Polná 13 D (7 dní) † 7.11.1908 (64 let) † 28.7.1846 Polná 82 D [47] † 28.8.1914 (67 let)   † 1.9.1851 Polná 38 M [48]   † 30.6.1862 Polná 140 M [49]  
k finanční stráži 19.3.1867   ve Vídni porodní bába
  sňatek 5.2.1866 Polná 42 sn 12.6.1866 Pelhřimov [50]
Jan Klusáček  Karel Lunáček
*29.08.1827 Polná [51] *1834
+30.11.1903 Polná 140 M  [52]
městský účetní
hospodský
4
Bedřich Klusáček Karolina Josefa Lunáček
*17.02.1874 Polná 44 M 11.10.1866 Pelhřimov 17 [53]
Františka Keller 1.2.1831 54 let s373*1777 +24.03.1942 (68 let)  
Fridrich Keller 17.5.1831 85 let s377*1746 nákupčí Kolben-Daněk  
sňatek 7. 6. 1914 Praha
 Františka Philipová
*10.09.1888 Praha Žižkov 316
+08.11.1965 Praha Slezská 56
5 Jiří Klusáček
*25.05.1917 Praha 
+19.07.1988 Praha (71 let)
stavitel
 sňatek 6.9.1947
   Jarmila Vognarová
*09.05.1926 Liberec
 
    učitelka mat. školy

[1]
Matrika narozených Polná inv.č. 6759
snímek 266/527 pagina 527
Die 26 8obris
Patria z Polni
Infans Carolus Thadeus
Parentes Elisabetha filia Christophoros Vinkler
             parens ignorantus
Infantes es illegitimo sthon
Levans Heustirissimus Dominus Christophorus Feldek de Felner supremus super Artillera
Patrini Dilarolus Wenceslaus Capitaneus
          Rosalia Stögnerin
Baptizans P. Petrus Florian   
[2]
mal. Bol 07 - snímek 121 odtud hledat
[3]
matrika úmrtí Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek 136/335, pagina 269
[4]

1738 až 1793 dům 47 vlastní Grossové
[5]
Podle zápisu úmrtí jsem odvodil narození a od toho i dobu snatku - odhadoval jsem 1776 a protože v Polné to nebylo a nevěsta byla z Jihlavy začal jsem prohledávat matriku od snímku  130 zpět až jsem to našel na snmku 80, tedy 50 snímků. Winkler bydlel v romě č. 47 který vlastnil GROß a tady byl jako svědek na svatbě. Úžasné.

Matrika sňatků Jihlava inv.č. 6475/1765-1785, pagina 152 (208)
snímek 80/300

Annus Mensis Dies 1772, 9ber 23
Copulans P: Thadde Columbani
Sponsi Honestus Juvenis Franciscus Winkler ephippiarius (sedlář) Filius Ignatii
          Winkler civis et Ephippiarii in Jung Puntzlau (Mladá Boleslav)
          Maria Catharina Spatzalin, Filia Joannis Spatzal Fabri Lignarii (tesař)
Testes Dnus Antonius Groß vitriarius et civis Polnensis, Joannes Federspiel civis et
          Arcularius, Josephus Möntz civis, et Zythopola, Joannes Hanßig civis, et Lanio (řezník)
Religio cath
Locus Polna
Numerus 47
[6]
matrika 6405  Jihlava  od snímku 263 do snímku 303 nenšal jsem narození
[7]
matrika úmrtí Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek 137/335, pagina 270
[8]
knižectví Hessen- Kassel
dnes Hessensko - spolková země Německa
[9]
Matrika narozených Polná inv.č. 6760/1737-1776
snímek 432/456, pagina 868
Augustus 1773
Dies natiatis 24
Dies baptisatis 24
Baptizans P. Josephus Bukowsky
Infans Maria Clara
Parentes Winkler Franciscus Ephisiarius (sedlář) Polna
             Uxor Anna Catharina liberi
Levans Just Josepjus senator Polna utergis
Testes Hekdlowa Clara Polensiss
Religis Cathol
Locus Polna
Nro Domus 47 (patřil Grossovi)
[10]
Matrika narozených Polná inv.č. 6760/1737-1776
snímek 442/456, pagina 888
Februarius 1775
Dies natiatis 5
Dies baptisatis 5
Baptizans P. Josephus Bukowsky; Exhibito 3 7bris 1802 (vydán křeslní list)
Infans Franciscus Josephus
Parentes Winkler Franciscus Ephisiarius (sedlář) Polna
             Uxor Anna Catharina liberi
Levans ?Schiedl Franciscus Primas ?
Testes Hekdlowa Clara Pudl Josephus, sentatoe
Religis Cathol
Locus Polna
Nro Domus Civitas 47 (patřil Grossovi)
[11]
Matrika narozených Polná inv.č. 6761/1776-1784
snímek 16/92, pagina 27
September 1777
Dies natiatis 25
Dies baptisatis 26
Baptizans P. Steinsdörfer Wenceslaus capel. loci
Infans Catharina
Parentes Winkler Franciscus a loris (sedlář) et ingenis opidexius (svobodný měšťan
             filius def. Ignatii Winkler ejus dem opificii (téhož mistr) Neoboleslavia
             Uxor Catharina filia def Joannis Spacek cupri faber (mědikovec) Iglavia liberi
Levans Clara vidua post def Ludovicum Hekole civis
Testes Josephus Justa civis
Religis Cathol
Locus Civitas
Nro Domus 47 (patřil Grossovi)
[12]
Matrika narozených Polná inv.č. 6761/1776-1784
snímek 40/92, pagina 75
Annus 1780
Januarius
Dies nativitatis 30
Dies baptisimi 31
Baptizans Ireÿ Wenceslaus capel loci
Infans Josephus Franciscus  Levavit 11 Magi 1811 (držel dítě nad křitelnicí)
Parentes Winkler Franciscus sellarius filius + Ignatii civis  Neoboleslaviensis
             Uxor ejus Catharina filia Joannis Spaček  faber cupri  Incola Iglavien liber (mědikovec)
Levans  Franciscus Schmid Primas
Testes Clara uxor Ludovici Hekdle, Ignatisu Just
Religis Cathol
Locus Civitas Polna
Nro Domus 47 (patřil Grossovi)
[13]
Matrika narozených Polná inv.č. 6761/1776-1784
snímek 67/92, pagina 128
Annus 1780
Januarius
Dies nativitatis 14
Dies baptisimi 14
Baptizans Straschil Antonius capel loci.
Infans Maria Anna
Parentes Franciscus Winklner selarius et incola Poln:
            filius + Ignatii civis  Neoboleslaviensis
             Uxor ejus Catharina filia + Joannis Schpaczir civis Iglaviensis liberi
Levans Clara uxor + Ludovici Hekrdle
Testes Josephus Just Anna uxor Josephi Sedlak civis
Religis Cathol
Locus Civitas Polna
Nro Domus 47 (patřil Grossovi)
[14]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 8/385, folio 12
August 1785
6
P. Strapil Cap.
Nro dmu 34 M
Gmeno ditete Maria Rozalia
Nabozenstwj
Pohlawj
Rodičowe
Otec Francz Winkler sin + Hinku Obiwatel z mladi Boleslawi
Mateř Kateřzina po + Janu Sspačku z Ihlawi
Kmotri - Gmeno Staw
Klara Houdkowa   soused
Klara Hodelowa Joseph Just  Primator     
[15]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 21/385, pagina 38
September 1787
15
P. Strapil Cap.
Nro dmu 34 M
Gmeno ditete Petr Winkler
+ 21.4. 1865
kře.l.pro Něm 2.1.1939 č. 9 Kil 5.8.1942 č. 3424
Nabozenstwj
Pohlawj
Rodičowe
Otec Winkler Frantz syn + Ignatze Obiwatel
Mateř Kateřzina dcera Sspaczka
Kmotri - Gmeno Staw
Goseph Gust        saused
Klara Houdkowa   item
[16]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 35/385, folio 67
Aprilis 1790
14
Frantissek Pai
Nro dmu 34 Miesto
Gmeno ditete Jan ?
Nabozenstwj
Pohlawj
Rodičowe
Otec Winkler Frantz po + Ignacowi, saused
Mateř Kateřzina po + Janowj Sspaczkowj
Kmotri - Gmeno Staw
Klara Hokalowa   souseda
Jozef Gust  soused
exhibit 3.1.1816 vydán rodný list
[17]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 35/385, folio 67
Aprilis 1790
14
Frantissek Pai
Nro dmu 34 Miesto
Gmeno ditete Jan ?
Nabozenstwj
Pohlawj
Rodičowe
Otec Winkler Frantz po + Ignacowi, saused
Mateř Kateřzina po + Janowj Sspaczkowj
Kmotri - Gmeno Staw
Klara Hokalowa   souseda
Jozef Gust  soused
exhibit 3.1.1816 vydán rodný list
[18]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 70/385, folio 107
September 1793
28
P. ? Měřinský
Nro dmu 34 Mesto
Gmeno ditete Terezya
Nabozenstwj
Pohlawj
Rodičowe
Otec Winkler Frantz po + Ignacowi, saused
Mateř Kateřzina po + Janowj Sspaczkowj
Kmotri - Gmeno Staw
Klara Hokalowa   Messtianka
Jozef Gust   Burgmister
[19]
Matrika úmrtí Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek 241/335, pag. 481
Rok 1838
Mesyc, den smrti a pohrbu: dne 21 dubna 3 hodiny
                                   wnoci zemřel a
                                   23 pochowán
No. Cons. Domu D 13
Gméno zemřelého Krystyan Köhler
                          mistr barwjřský  zaopa-
                          třen y pochowán
                          ode mne Josefa Saudka
                          kaplana
Naboženstwj
Pohlawj
Leta 68
Nemoc a zpusob smrti No 71. Dle umrlej cedulky
                               ddo 22 April
                               Schwäche (slabost)

[20]
Matrika úmrtí Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek 42/335 pagina 81
[21]
matrika zemřelých 6808/1843-1905
snímek 172/531
[22]
Matrika sňatků Polná inv. Č.6787/1784-1837
snímek 62/213, folio 87
1813
Mensi et die 9 Febr
Nomen Copulantis Wenceslaus Pessina Cap.
Nro domu M 52
ženich Petr Winkler, syn Frantisska Winklera, sedlářskeho mistra
Naboženstwi katolicke
Staw Swobodny
Leta wěku 24
Newěsta Maria dcera po + Jakuowi Wladikowi, kloboucznjkowi
Naboženstwi katolicke
Staw swobodna
Leta wěku 26
Swědkowe Gmeno Staw
Antonin Hubaczek ?
Wogtech Wytek soukenjk
[23]
Matrika sňatků Polná 6787/184-1837
snímek 90/213 pagina 115
[24]
Monjé - Nizozemí pruský díl - nyní Monschau
[25]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 4/385
Januarius 1785
11
horní 11
Maria
od P: Hendrych
otec Jakub Wlladika sin Waczlawa kloboucznik
matka Terezia dcera po + Florianu Fukatkowi
kmotři Kateřzina Kontwiczkowa? Saused
          Francz Walenta Aurzednik
[26]
matrikazemřelých 6808/1843-1907
snímek 175/531
[27]
matrika zemřelých 6808/1843-1907
snímek 182/531
[28]
Matrika zemřelých inv,č, 6807/1784-1843
 p. 275,snímek 139/335
[29]
v jihlavské matrice 1804 není, v Tišnovské také ne
[30]
Matrika narozených 1920/1785-1814, snímek 65/192 Tišnov - Geburtsbuch Tischnowitz pag. 120
rok a měsíc:1805, September
den narození: den 16.
křtil: Pat. Franz Spaka Cooperat.
dům: č. 83
jméno dítěte: Theodor Bernard
otec:  Köhler Johann Schönferber
matka:Vossch Maria Elisabeth
kmotři: Kehler Karl - Schönferber
           Theodor Markl Eleonora - Kaufmann
porodní bába: Hebamme die selbe

[31]
matrikazemřelých 6808/1843-1907
snímek 250/531
[32]
matrika 6808, snímek 250/531 1843-1907
podle toho se narodil v Jihlavě přeměstí č. 3
[33]
Matrika sňatků Polná inv.č. 6787/1784-1837
snímek 158/213
1834
Januarii
13
Emanuel Monl
28 H
Karel Keller (F) mistr postřihačský z
Tyssnowa w Morawě, syn Jana barwjře tež tam NC 2 z matky Alžběty rozené Voß
(F) ie Köhler
Acta Cop in Arch. Dec sub N Reg 2 fas XVI p 1.2.3.4.5 in Pros 1
30 let

Marya wdowa po + Janowi Petelkowy mistru postřihačském dcrea Františka Hawlíčka sudiho v Lukawi z matky Anažky Prukmenowé z Nisskowa

33 let
svědci ?
[34]
matrika narozených 6763/1816-1836, snímek 32/450
[35]
matrika zemřelých 6807/1784-1843
snímek 41/531, pagina 499
[36]
matrika zemřelých 6808 snímek 439/531 1843-1907
[37]
matrika narozených: inv.č.6764/1837-1858 pag. 112
snímek 111/587
 Dne 22. února 1840 narozen a pokřtěn
číslo domu D 82
 Ignác
 křtěn ode mne: Jos. Seidla, kaplana
 Bába: Františka Nebesářová z Polny N. C. 120 M
 křestní list vydán ku přijmutí ku stráži finanční dne 19. března 1867? J. Kunc adm.
 "                      "  26.7. 1940 a 13 04 vyd ap?
 +
otec Karel Köhler, katolík a mistr postřihačský, manželský syn Kristiana Köhlera
 mistra krasobarwířského z Tissnowa N.C. 1, panství Tissnowskýho, kraye Brněnskýho na Morawě;
 a jeho manželky Alžběty rozené Vosowy z Monjé /:Monže:/ v Njzozemsku N.C. neznámé
matka Josefa, katolička, manželská dcera Petra Winklera
 mistra sedlářského z Polny N.C.10 M; a jeho manželky Marie
 rozené Wladjkowy z Polny N.C.  69 D
kmotři  xxx Petr Winkler  mistr sedlářsky z Polny  ?
 xxx Marie Winklerowa manželka jeho
[38]
matrika narozených: inv.č.6764 1837-1858, pag. 174, snímek 173,
 Dne 3. srpna 1841 narozena a 3. srpna 1841 pokřtěna
 Lidmila
No domu 82 D
 křtěná odemne Josefa Seidla, kaplana
 bába zkušená Františka Nebesarowa z Polny č. 120 M
 + 28.12.1909
 Kř.l. vydán 25.2. 1940 č. 3265
otec  Karl Köhler, katolík a mistr postřihačský manželský syn zemřelého
 Kristiana Köhlera, mista krasobarwířského z Jihlawy č. 371;
 a jeho manželky Alžběty rozené Vosßowy z Nizozemí města Mongé N. 6 Pruský podíl
matka Josefa, manželská dcera Petra Winklera mistra sedlářského s Polny č.10 M
 a jeho manželky Marie, rozené Wladikowy z Polny N. č. 69 D
kmotrowé Ludmilla Zůnowa manželka
 Jan Zůna soukenický mistr z Polny No 109 M

[39]
matrika narozených Polná  inv.č.6764/1837-1858, pag. 244,
snímek 245/ 587
 Dne 20. března 1843 narozen a pokřtěn
číslo domu D 82
 Karel
 křtěný ode mne P. Fr. Ningra
 Bába zkoušená Františka Nebesářová z Polny N. 120 M
 + 27.3.1843 
otec Karel Köhler, katolík a mistr postřihačský, manželský syn Kristiana Köhlera
 mistra krasobarwířského z Jihlavy N. 371 a jeho manželky
 Alžběty rozené Voßoey z Nizozemí města Mongé pruský podjl
matka Josefa, katolička, manželská dcera Petra Winklera
 mistra sedlářského z Polny N. 10 M a jeho manželky Marie
 rozené Wladikowy z Polny N. 69 D
kmotři  Jan Zuna mistr soukenický z Polny N.C. 119 M
 Lidmilla, manželka
[40]
matrika narozených: inv.č. 6764/1837-1858, pag. 270,
 snímek 277/587
 Dne 2. března 1844 narozena a 2. března pokřtěna
 Filomena
No domu 82 D
 křtěna ode mne Jos. Seidla, kaplana
 Bába zkoušená: Františka Nebesarowa z Polny č. 120 M
  +  7.11. 1908
 Křestní list vydán 16.9.1938 č. 900 pro Vídeň
otec  Karl Köhler, katolík a mistr postřihačský manželský syn zemř.
 Kristiana Köhlera, krasobarwíře z Hanawy No  371 w Knížectví Hessen Kaslowského w Říší;
 a jeho manželky Alžběty rozené Voß z Monjée v Nizozemsku pruského podjlu No. #
matka Josefa, katolička, manželská dcera Petra Winklera mistra sedlářského s Polny N.9 M
 a jeho manželky Marie, rozené Wladikowy z Polny N. 69 D
kmotrowé Ludmila Zůnowa manželka
 Jan Zůna soukenický mistr z Polny No 119. M
[41]
matrika narozených: inv. Č. 6764/1837-1858, pag. 340,
snímek 341/587
 Dne 13.června 1846 narozena a 13. června pokřtěna
 Karolina
No domu 82 D
 křtěna ode mne Jos. Seidla, kaplana
 Bába zkoušená: Františka Nebesarowa z Polny č. 120 M
  +  28.7. 1846
otec  Karl Köhler, katolík a mistr postřihačský manželský syn zemř.
 Kristiana Köhlera, krasobarwíře z Hanauwy Co  371 w Knížectví Hessen Kassel w Říší
 a jeho manželky Alžběty rozené Voss z Monjée v Nizozemsku pruského oddílu Co. #
matka Josefa, katolička, manželská dcera Petra Winklera mistra sedlářského s Polny č.10 M
 a jeho manželky Marie, rozené Wladikowy z Polny č. 69 D
kmotrowé Ludmilla Zůnowa manželka
 Jan Zůna soukenický mistr z Polny No 119. M
 zastoupen Jakubem Bergmanem zvoníkem při děkanském chrámu páně v Polné

[42]
matrika narozených: inv. Č. 6764, pag. 362, snímek 363,  1837-1858
 Dne 7.června 1847 narozena a 7. června pokřtěna
 Bohomila (Theophila)
No domu 82 D
 křtěná ode mne Jos. Seidla, kaplana
 Bába zkoušená: Františka Nebesarowa z Polny č. 120 M
 + 28.8. 1914
 Křestní list vydán k vdávání do Pelhřimova dne 6. dubna 1866, Aug. Jelínek,kaplan
 Křestní list vydán 24.3.1938 č. 201
otec  Karl Köhler, katolík a mistr postřihačský manželský syn zemř.
 Kristiana Köhlera, krasobarwíře z Hanawy č. 371 w Knížectví Hessen Kassel w Říší
 a jeho manželky Alžběty rozené Voss z Monjée č. X v Nizozemsku Pruského podílu
 Kř. list ? 5.4.1882 c.k. vyšetř. soudu v Táboře
matka Josefa, manželská dcera Petra Winklera mistra sedlářského s Polny č.10 M
 a jeho manželky Marie, rozené Wladykowy z Polny č. 69 D
 Kř. list 18.1. 1883 k žádosti do kursu babicího v Praze
kmotrowé Ludmilla Zůnowa manželka
 Jan Zůna soukenický mistr z Polny No 119. M
[43]
matrika narozených Polná inv.č.  6764/1837-1858 snímek 413/587
[44]
matrika narozených 6784/1837-1858
snímek 455/587
[45]
matrika narozených 6784/1837-1858
snmek 478/587
[46]
matrika narozených 6765/1859-1888
snmek 102/575
[47]
matrika zemřelých 6808 snímek 41/531 1843-1907
[48]
matrika úmrtí Polná inv.č. 6808
snímek 81/531
[49]
matrika narozených 6765/1859-1888
snmek 63/575
[50]
matrika oddaných Pelhřimov - inv. č. snímek 182
den sňatku 12. června 1866
oddávající Josef Hellamnn
ženich: Pelhřimov 17
Karel Lunáček c.k. finanční strážník a provinční? též hospodský zdejší č. 17
syn + Františka Lunáčka,sládka z Prahy
a  manželky Antonie rozené Ehrlich z Jinonic
věk 32 3/4
nevěsta: Polna 140
Bohumila Köhlerowa dcera Karla Köhlera souseda a mistra postřihačského z Polné č. 140
a manželky Josefy rozené Winkler z Polné
věk 19
svědci: Jan Saucher měšťan a kupec z Pelhřimova
        Josef Charwath měšťan a proutkař? z Pelhřimova
Svolení od c.k. okresního auřadu v  Pelhřimově ode dne 5. května 1866 čís. 86
Do zletilosti nevěsty otec Karel Köhler zastupující:
Prohlášení byli v Pelhřimově a v Polné na 27, 31 května a 3 června 1866
Listiny a Protokol v archivu far. X 1866

[51]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6763/1816-1836
snímek 197/450
 

[52]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 499/531
[53]
matrika narozených Pelhřimov
11. října 1866 narozena
13. října 1866 pokřtěna
č.p. 17
jméno dítěte: Karolina Josefa Lunáček
otec: Karel Lunáček, hostinský v Pelhřimově,
      syn Františka Lunáčka sládka v Praze
      a matky Antonie rozené Ehrlich z Jinonic u Prahy
matka:Bohumila dcera Karla Köhlera postřihače v Polné
      a matky Josefy rozené Winkler, též z Polné
kmotři: Adolfia Krukana?
        Josef Krása ? a měšťan z Pelhřimova č. 27
oddával: ? Pěnkava kaplan
bába: Johana Figr, zkoušená z Pelhřimova