generace                                                                                                                                                                                                                                                                       generace
1     Dům č. 80 kupuje Pavel roku 1602 od Maruše Rosipalové, své tchýně   Pavel Klusáček        1
    a bude tak zřejmě zakladatelem linie v tomto domě   * ?.?.1577        
    † ?.?.1637 Přibyslav 80 předm. nové č. 108 dnešní podoba domu      
    sňatek 1600 ? nové č. 109 koupil Jiří Čermák od obce pustinu Karafiátovu roku 1681 za 6 kop grošů míšenských    
     otec Havel Rosipal, matka Maruše Rosipalová   Mariána Rosipalová   obě čísla dnes splynula do jednoho celku - 109 je větší než 108    
    * ?.?.1580 Přibyslav 80 předm.      
  Rozrod Klusáčků z Přibyslavi a později Polné - 11 generací  
† ?.?.1640
       
  Upraveno podle zjištění z dubna 2011              
2   V 11. generaci nejsou kromě výjimek uvedeny žijící osoby           Řehoř je doložen, ale zda byl synem Pavla není jisté   Řehoř Klusáček    Anna    Kašpar Prokšmetl ?   NN   Maruše   2
                Jeho zde uvedení sourozenci nejsou jistí - jen   * ?.?.1605 Přibyslav 80 předm.                     ? 1668 Přibyslav 80 předm.    
  Poznámka:           vazba na grunt tomu nasvědčuje    † ?.?.1653 Přibyslav 80 předm.                            
  Písmeno za číslem domu v Polné znamená:           Anna Mrdalka - mohla být jeho sestra nebo také manželka,   sňatek 1625 ?                    
  M - město - vlastní město kolem náměstí uzavřené branami           která se znovu vdala.   Anna?   Mrdal       Folta   Mates Šmerhovský    
  D - dolní město - pod Dolní branou a Peklem                                          
  H - horní město - za Horní branou            
 
                           
  K - Kateřinov - nad hradem a Peklem          
3   Z - židovké město       Dům č. 80 kupuje 1657 od dědiců snad strýce Kašpara Prokšmetla?   František Klusáček     3
        Františkova existence je prokázána berní rolí z roku 1654.   * ?.?.1628 Přibyslav 80 předm.      
        Je zde veden jako nově osedlý k roku 1653 (3 roky osvobozen od daní).   † ?.?.1690 Přibyslav 80 předm.      
        Ale dům kupuje až 1657 - rozpor     sňatek 1652 ?      
        Je doložen 1654 a 1675 v Přibyslavi.   Magdalena      
                     
       
 
       
                   
4             Dům č. 80 kupuje 1690 od dědiců svého otce Františka   Jakub Klusáček          Tomáš Klusáček    Vavřinec Klusáček   Samuel Klusáček   Kryštof Klusáček    Rosina Klusáčková   Salomena Klusáčková   Alžběta Klusáčková   4
          Je doložen v Přibyslavi 1713-1717 na stejném gruntě jako František.   * ?.?.1653 Přibyslav 80 předm.       ? 1655     ? 1657     ?1659     * ?.?.1661 Přibyslav 80 předm.   ? 1663 Přibyslav 80 předm.   ? 1665 Přibyslav 80 předm.   ? 1668 Přibyslav 80 předm.    
        Doložen svatební matrikou jako otec Pavla.   † ?.?.1742 Přibyslav 80 předm.   od 1743 není zápis o smrti                       † 11.3.1756 Přibyslav  č. 11  [1]                      
        V době jeho sňatku již nežije.   sňatek ?         sňatek ?   sňatek ?   dožil se 95 let   ? 1691   ? 1694   ? 1696    
                                    Vavřinec Kovář   Hladík   Matěj Bárta    
                                  Krucemburk           Volešná    
         
 
               
 
                     
          ?  
5         Prokazatelně syn Jakuba. Na stejném gruntě k roku 1758,1760,1770.   Pavel Klusáček        Matouš Klusáček   [2]   Vavřinec Klusáček       Karel Klusáček   5
        Žil na předmětí Přibyslavi a byl rolníkem.   * ?.?.1709 Přibyslav 80 předm.       *?1715 Přibyslav   1692?     * ? 1720      
        V matrice je uveden jako ženich Carolus - ovšem při narození Jana je pak   † ?.?.1782 Přibyslav 80 předm.             † 27.8.1747 Přibyslav 19 M?          
        již uveden jako otec Pavel a matka Terezie Novotná z Dvorců   měšťan, rolník, svobodný/ svobodná       1745 od Pavla bratra     Vavřinec řezník roku 1770   1770 v č. 68 M    
            sňatek 1.11.1744 Přibyslav  [3]       dostává 20 záhonů   sňatek ?    
            Terezie Novotná         Kateřina    
        * ?.?.1720 Dvorce   zaniklá obec u Přibyslavi            
       
† ?.?.1780
Přibyslav         
 
     
             
6         Prokazatelně syn Pavla. Přešel do Polné   Jan  Klusáček (1)   Karel Budinski       Karel Budinski   Maria Anna Budinská 11.6.1766 [4]   Gotffridus Lang   František Mikoláš Lang  2.12. 1749 IIII 292 + 6.12.1750 331 Jan Václav   Jan Nep. Klusáček   6
        po sňatku se vdovou Johanou Budínskou   * 15.5.1747 Přibyslav 80 předm. [5]   *1734
Kutná Hora
  Josefa Anna Budinská * 18.2.1772 Polná 8 [6]   *1734
Kutná Hora
        *1716
Mahsrsdorf
 [7]   Františka Alžběta Lang 21.10. 1751 IIII 337 7.10.1754 363 ?1749 Přibyslav     * 16.5.1749 Přibyslav    
          rozenou Šimánkovou. Sňatkem vyženil ševcovskou    † 4.10.1808 Polná 134 M   † 1.12.1772 Polná 9 M [8]       † 1.12.1772 Polná 9 M   Karel Josef Budinský 14.1.1768 [9]   † 20.2.1757 Polná [10]   Barbora Veronika Lang 29.11. 1753 IIII 385   † 2.1.1751 Přibyslav   [11]     Přibyslav    
        živnost v Polné. Jím začíná detailní rozrod Klusáčků v Polné   švec   švec (sutor)       švec (sutor)     25.3. 1768 555   švec (sutor) ?   Anna Johanna Lang 23.6. 1756 IIII 448 13.7.1757 386    
            Ke dni 30.1.1773 mu byl vydán křestní list a 10.2.1773 měl svatbu.   sňatek 10.2.1773  Polná 8 M  [12]   1. sňatek Johany 29.1.1771  [13]       1. sňatek Budinského 4.6.1764  [14]   Alžběta Budinská * 18.11.1769 [15]   1. sňatek Langové  3.2.1749  [16]    
   
Johana Budínská roz. Šimánková
  Johana Šimánková      
Kateřina Langová
    30.12.1769 576   Kateřina Leixner (Leÿxnar)    
    * 19.1.1746 Polná    [17] * 19.1.1746 Polná    [18]       * 15.2.1724  Polná [19]   * 15.2.1724  Polná [20]    
   
 
    † 23.08.1822 Polná 145 M [21] † 23.08.1822 Polná 145 M [22]       † 30.12.1770 Polná [23]   † 30.12.1770 Polná [24]      
             
7     Tomáš  Klusáček            Jan  Klusáček (2)           Rosina  Klusáčková    7
    * 13.12.1776 Polná 8 M     V rodném listě je narození leden, ale je to prokazatelně dle matriky květen   * 24.5.1782 Polná 8 M  [25]           * 11.02.1786 Polná 8 M    
    † 11.04.1807 Polná  134 M  [26]   protože na stránce zápisu začíná další měsíc Junius   † 20.12.1851 Polná 127 M           † 29.02.1856 Polná  85 M  [27]    
    švec   švec           manžel soukeník    
    sňatek 15.10.1799 Polná 143 M  [28]   sňatek 25.2.1808 čp.134 M  [29]               sňatek 10.7.1805 Polná  [30]    
    Anna Magdalena Schmied  
 
  Antonie Grossová   viz rozrod GROSS a RISENFELDER         Jan Nepomuk Gregorius Sobotka    
    * 31.5.1780 Polná 44 M  [31]   * 17.6.1786 M Polná 47 M           * 7.5. 1772 Polná 43  [32]   68    
 
 
  † 17.10.1805 Polná 134 M  [33]     † 26.06.1871 Polná 99 M             † 11.4.1840 Polná 33 M  [34]   sedí věk úmrtí 68 - jinak nelze určit    
 
      1   2   3   4   5   6   7   8     9   !   1   2   3   4   5   6   7   8  
8 Tadeáš Klusáček    Antonín Tadeáš Klusáček    Maria Klusáčková    Severin Klusáček      Marie Klusáčková   Antonín Klusáček    František Klusáček    Antonín Klusáček    Jan Klusáček    Ludvík Klusáček    Antonia Klusáčková      Jan Klusáček        Jan Klusáček    Wáclaw Kašpar Mikuláš Sobotka   Maria Regina Sobotka   František Jan Sobotka   Teresia Sobotková   Františka Sobotková     František Sobotka   Julia Sobotková   Jan Sobotka   8
  *14.10.1800 Polná 134 M  [35]   * 3.6.1801 Polná 134 M  [36]   *31.8.1804 Polná 112 M  [37]   * 22.10.1808 Polná 137 M  [38]   * 27.8.1810 Polná 134 M  [39]   * 30.5.1813 Polná 134 M  [40]   * 29.11.1814 Polná 145 M  [41]   * 9.1.1817 Polná 145 M   * 16.5.1819 Polná 145 M  [42]   * 4.8.1822 Polná 145 M   *25.5.1825 Polná 145 M   *29.8.1827 Polná 145 M [43]   * 29.8.1827 Polná 145 M [44] 5.9.1806 Polná 134 M  [45]   *30.6.1808 Polná 134 M  [46]   *17.9.1810 Polná 78 M  [47]   12.10.1812 Polná 137 M  [48]   *26.3.1815 Polná 161 M  [49]   *18.9.1818 Polná 58 M  [50]    * 30.12.1822 Polná 37 H  [51]   * 18.11.1825 Polná 126 D  [52]    
  19.11.1826 Polná 145 M  [53]        [54]     † 31.1.1806 Polná 134 M  [55]   † 14.06.1870 Polná 3 M  [56]   † 24.11.1812 Polná 134 M  [57]   † 7.2.1814 Polná  [58]   † 20.6.1817 Polná 134 M  [59]   † 1. 7.1898 Praha 179 IV.  [60]    † 13.12.1820 Polná 145 M  [61]   † 1.11.1906 Polná 15 K Ovčín   †18.3.1826 Polná 145 M   †30.11.1903 Polná 140 M  [62]   † 30.11.1903 Polná 140 M  [63]   † 22. 10.1877 Polná 54 M  [64]   † 25. 8.1885 Polná 18 H      [65]   † 24. 6.1870 Polná 104 D  [66]      [67]   † 30.8.1898 Polná špitál  [68]    † 26.3.1824 Polná 126 D  [69]        
      soukeník   zemřela ve 2 letech   zemřel v 9 měs.   zemřel ve 3 letech   učitel   zemřel v 1. roce    statek Ovčín   zemřela v 10 měsících        městský účetní a důchodní    městský účetní a důchodní       svobodná     mlynářský   soukeník   soukeník    
    sňatek 5. 2.1834 Polná 145  M  [70]   sňatek 23.2.1852 Polná 127 M 2     sňatek 24.5.1848 Polná 127 M  [71]       sňatek. 1859? Skuteč   sňatek 5.2.1866 Polná 42 M   [72]   sňatek 6.10.1834  Polná 43 M  [73]     sňatek ? 1840 [74]   sňatek  26. ledna 1846 Polná 38 M  [75]   sňatek 9 9.1851 Horní Bobrová 33  [76]    
    Barbora Baxantová   Anastázie Dočekalová     Anna Svobodová   Její sestra Johana Svobodová     Barbora Štěpánková 1.ž.   viz rozrod KÖHLER a WINKLER   Ludmila Köhlerová 2.žena   Kateřina Swobodová       Jan Dvořáček   Alžběta Došková   Mariana Fluk    
     * 18.9.1805 Dolní Bobrová 42  [77]   * 16.4.1827 Kateřinov 2       * 6.7.1825 Polná 58 M   si vzala Josefa Röhricha sňatek uzavřely obě společně 24.5.1848       *1832 Skuteč 376   * 3. 8.1841 Polná 82 D [78]   * 1814           * 16.11.1824 Polná 93 D  [79]   *1824 Dolní Bobrová  68    
      † 5.10.1873 Polná 3 M  [80]   † 31.10.1895 Polná 8 M       † 22.2.1915 Polná 42 M   Jeho matkou byla Františka Grossová, sestra Antonie Grossové, matky Ludvíka       † 5.5.1865  Polná 42 M   † 28.12.1909 Polná             † 15.10.1866 Polná 53 M  [81]          
  bez dětí     24.5.1898 společně zlatá svatba         muž vlastní ji zabil dostal 5 let  
  1   2   3   4   5   6   7   8     9   1   2   3   4   5   6   7   8   9    
9     Jaroslav Klusáček    Bohumil Klusáček   Božena Klusáčková Dobroslav Klusáček   Marie Karolina Klusáčková    Marie  Klusáčková      Heroš Klusáček Ludmila Klusáčková    Gustav Klusáček   Anna Ludvika Klusáčková     Karel Klusáček   Blažena Klusáčková    Božena Klusáčková    Vojtěška Klusáčková     Bedřich Klusáček   Antonín Vilím Klusáček    Antonín Vilím Klusáček    Karolina Klusáčková    Josefa  Klusáčková    Bedřich Klusáček   9
          * 20.4.1853 Polná  [82]   * 26.10.1862 Polná 50   * 16.4.1849 Polná 127 M * 10.1.1851 Polná 127 M  [83]   * 26.1.1854 Polná 127 M  [84]   * 4.9.1855 Polná 127 M  [85]   * 21.6.1857 Polná 127 M * 28.8.1859 Polná 42 M  [86]   * 2.8.1861 Polná 42 M  [87]   * 15.7.1863 Polná 42 M  [88]   * 26.10.1865  Polná 99 M  [89]   * 30.12.1859 Skuteč 376  [90]   * 2.3.1861 Polná 41 M  [91]   * 19.4.1863 Polná 41 M   [92]   * 10.2.1865 Polná 43 M   [93]   * 29.12.1866 Polná 42 M  [94]   * 6.5.1868 Polná 42 M  [95]   * 28.1.1870 Polná 42 M  [96]   * 17.2.1872 Polná 42 M  [97]   * 17.2.1874 Polná 44 M  [98]    
        † 3.8.1919 Praha čp.111 IV.   † 17.10.1934 Praha 111/IV.   † 29.6.1932 Polná † 19.3.1892 Mělník   † 21.4.1854 Polná 127 M  [99]   †13.9.1855 Polná 127 M  [100]   † 23.11.1923 Polná 42 M † 15.8.1882  Polná 15 K  [101]   † 29.1.1890 Polná Ovčín  [102]    † 25.10.1864 Polná 42 M  [103]   † 21.2.1929 Praha   † ?.?.1918 Polná  [104]   † 4.3.1951 Graz   † 4.11.1864 Polná 42 M  [105]   † 5.4.1865 Polná 42 M  [106]   † 20.7.1867 Polná 42 M  [107]   † 24.10 1912 Polná   † 13.1.1955 Polná   † 7.12.1941 Polná   † 24.3.1942 Polná    
         učitel kreslení v Brně a Praze   lékař na Pohořelci  [108]   učitelka / četník stavitel Mělník 100 II.    statek Ovčín zemřela ve 23 letech na tuberu   zemřel ve 29 letech na tuberu       akademický malíř   manžel hostinský   manžel modní salon Št. Hradec   zemřel ve 2 měsích      Kovář, manž. kloboučnice   neprovdaná hos. faráře Máky   neprovdaná, vedl. dom. Bedřichovi   šéf nákupního oddělení Daňkovka    
    bez dětí   sňatek 1907?   sv. 30.7.1877 Polná  25     15.2.1853 * mrtvá dcera  [109]   sňatek 15.6.1887 Mělník 100         sňatek 7.9.1896 Praha sv. Vojtěch   sňatek 13.9.1892 Polná 140 M [110]   sňatek 5.11.1888 Polná  [111]       sňatek ? 1901  [112]   teta Karla   teta Pepa faktorka   sňatek 7.6.1914 Praha Žižkov Po    
    Anna Honzáková   Josef Němec     Alžběta (Eliška) Knappová  [113]   Ludmila Knappová     2. žena Heroše Marie Fialová         Mariána  Jiráčková   Karel Hlubocký   Ignác Zhoř       Anna Omesová  
Františka Philipová
  viz rozrod PHILIPP    
    * 19.1.1882     * 23.3.1832 Kázňov 7  [114]   * 18.11.1860    [115]   *15.2.1866 Písek č. 7 U sv.Václava [116] * 8.12.1871 Polná 99 H  [117]       * 19.3.1878 Lužany okr. Jičín   * 11.7.1862 Chotoviny 43 [118]   * 30.7.1858 Rosice u Brna  58 [119]        * 18.7.1876 Přibyslav 141 II   * 10.09.1888 Praha, Žižkov    
      † 13.1.1961   † 4.5.1914 Polná 42 M  
† 22.11.1892
   
†14.5.1902
Polná 42 M † 1.6.1953 Polná  
 
    † 9.3.1954 Polná 113 M   † 1913 u Tábora   [120]  
† 2.12.1939
Graz        † 20.03.1949 Praha Krč  
 
  † 8.11.1965 Praha, Slezská 56    
 
 
    bez dětí     zemřela na srdeční vadu, zánět ledvin a plic   bez dětí          
 
       
                   
10       Jaroslava Klusáčková   Anna Klusáčková   Věra Klusáčková   Ludvika Kusáčková   Eliška  Klusáčková Ludvík (2) Klusáček   Dobroslav Klusáček   Marie Klusáčková     Blažena Hlubocká   Karel Hlubocký   Štěpánka Hlubocká   Marie Zhořová    Klára Ludmila Zhořová    Josef Zhoř   Jiří Klusáček   Václav Klusáček   Bedřich Klusáček, MUDr.   Jiří Klusáček   Miloš Klusáček   10
      * 21.12.1908 Praha   * 19.3.1910 Praha   * 19.3.1910 Praha   * 8.8.1880 Mělník   * 6.11.1889 Polná 42 M  [121] * 20.8.1892 Polná 42 M  [122]   * 17.10.1895 Polná 15 K  [123]   * 4.6.1901 Praha   * 9.2.1895 Chotoviny 15 [124]   * ? Chotoviny 15   * ?.?.1899 Chotoviny 15   * 28.11.1892 Štýr.Hradec č.4   * 5.8.1894 Polná 140 M [125]   * ? 1890 Štýrský Hradec   *6.4.1902 Polná 140 M  [126]   * 10.5.1903 Polná 140 M  [127]   * 10.12.1914 Praha   * 25.5.1917 Pha Vinohrady 1668  [128]   * 29.4.1922 Pha Vinohrady 1668    
    † 23.6.1959  Praha    † 8.06.1995     † 2.7.1994 Praha 6 † 16.5.1979 Polná   † 25.9.1971 Praha 10  † 24.3.1955 Polná 42 M  † 25.10.1915 Komárov Rusko † 22.5.1968 Polná 113   Praha         1977 Boskovice † 25.2.1981 Praha 4 † 10.1.1971   † 12.5.1953 Praha   †8.11.1971 Praha 4 † 29.5.1930     † 14.4.1964 Králův Dvůr   † 19.7.1988 Praha Vršovice 653     † 5.3.1991 Pha Vinohrady 1668    
    bez dětí         manžel učitel Dobroutov 78 poté v Polné - chlapecká škola č.p. 119 I.       padl na ruské frontě   svobodná, bezdětná   manžel ředitel Legiobanky   kouzelník   manžel četnický strážmistr šéfinženýr ČKD Praha advokát ve Štýrském Hradci stavební inženýr/magistra farmacie     voják z povol. - četař   lékař   projektant/učitelka mat.školy     ekonom    
    sňatek   sňatek sňatek 24.5.1902 Polná [129]   sňatek 5.4.1921 Německý Brod sňatek ve 20 letech   sňatek ?   sňatek ?   sňatek 12.7.1920 Chotoviny 16 [130] sňatek ? sňatek 5.8.1921 v Graz Rakousko sňatek ?   sňatek 3.3.1924 Praha Vinohrady svobodný, zemřel na tuberkulózu   sňatek 1942   sňatek 6.9.1947 Praha 2     sňatek ? 1957    
    Jaroslav Kouklík   Antonín Tuzar, ing. Břetislav Rérych   František Kašík     Vilma Sedláková   Methoděj Fiala   Pavlína ?   Petr Fiala Jiří Hübsch, ing. Hainz Stöger Vilma Topková      Františka Kousalová   Milada Březnovská  
Jarmila Vognarová
    Licia Bičánková pr.Staňková    
    * 18.4.1903     * 21.12.1902   * 31.7.1872 Polná 22 M  [131]   * 26.3.1888 Polná 135 H  [132] * 5.2.1904 Polná 8 II.  [133]   * 9.7.1889 Valchov 42 [134]         * 3.9.1882 Valchov 42 [135] * 12.10.1881 Praha II. 1385 *??.?.1892 Rakousko * ?.?.1900     * 17.12.1900 Velvary 127   * 17.8.1921 Praha ?   * 9. 5.1926 Liberec Růžodol 303     * 15.2.1926 Itálie    
    † 17.2.1984  Praha 1   † 13.1.1986  Praha 7
† 14.10.1936
Německý Brod   † 18.9.1969 Praha 10    † 17.7.1979 Polná 42 M   † 12.6.1959 Praha,Benešovská 27         †1940   † 10.1.1975 
Praha 4
†??.?.1977   † ?.?.1970     † 23.6.1983 Praha 4   † 11.10.1968 Králův Dvůr  
 
      † 7.2.2004 Praha    
  2 synové, dcera   syn a dcera   2 synové, dcera
 
  dcera syn a dcera 0 dětí   syn   2  synové   dcera a † syn       bez dětí    
11         Jiří Klusáček, ing     11
    Květa Rérychová   Eliška Rérychová     Otto Klusáček   Ludvík (3) Klusáček   Ludmila Klusáčková   Libor Fiala, JUDr. Anna  Fialová   Věra Hübschová Jiří Hübsch, ing   * 31.03.1950 Praha 2     viz rozrod VOGNAR    
    * 18.2.1903 Polná 119 I.  [136]   * 25.9.1904 Polná 119 I   [137]   * 30.1.1929 Polná    * 1.4.1934 Polná   * 18.5.1941 Polná   * 19.1.1922 Praha    * 20.6.1923 Praha     * 9.1.1914 Karlín 525 * 5.6.1921 Praha            
    † 17.12.1989 Polná    † 30.5.1988     † 11.4.2001  Polná 42   † 8.11.2008 Praha 4   † 11.6.1999  Polná 42   † 2.5.2006 Praha   † 10.7.2007 Praha    † 28.4.2006 Praha       ekonom / učitelka      
    bez dětí                   svobodná, bez dětí     práník                 sňatek 6.5.1976 Praha 4      
    sňatek   sňatek sňatek   sňatek   sňatek   sňatek ? sňatek ?  
Alena Ramešová
    viz rozrod RAMEŠ    
    Václav Škarka   Eva Jelínková   Františka Gracová   Naďa Ronovská   Ivo Klapka   Otakar Růžek Jiřina  Loutchanova   * 26.02.1949 Všetaty 397      
    * 22.9.1907    [138]    *11.7.1940 Polná   * 8.5.1938     * 25.2.1926 Terezín   * 29.8.1917 Polná    * 8.9.1911    *19.9.1921 M. Víska            
  † 7.3.1942 Osvětim    † 18.12.1976 Polná         † 27.10.2004 Praha   † 10.12.1996 Praha 10    † 28.7.1990 Praha       2 synové  
  bez dětí   2 synové, dcera   syn, dcera   2 dcery   2 dcery  
 
 
 
 
 

[1]
Dies Mensy          Annus 1756             349 (pagina)
et                                                   aetas 95 annorum
Patria 
Przibislaw
11 Martÿ Sepultus est in Caemeterio Parochialis Eccle[sie]
Przibislawiensis Christophoros Klussáczek
Sacramentaliter Confessus, Sacratissimo
iatico et Extrema linetione provisus, cui
etina indulgea applicata per mi Jos: Warhanek
Parochui 14 dieus ante obitur.
 
Dny měsíce            Rok 1756               349 (str.)
a                                                      věk  95 let
Obec 
Przibislaw
11 března Pohřben je na hřbitově farního kostela církve
přibyslavské Kryštof Klusáček
Svátostí vyznání, nejsvatějšího
přijetí a posledního pomazání zaopatřen, jež
byla shovívavě udělena mnou Jos: Varhánkem
farářem 14 dní přes smrtí.
[2]
Role Matauße Klusacžka
Letha Panie 1745 dne 2. 7bris Matauß Klusacžek Ugal
Roly otczowskau dwadczet Zahonu, Skrz gedny hony,
obsahugiczy, w Zadni Tratie w prwnich Honech, podle Ro-
le Jakuba Rosipala ležiczy, pro Sebe Manželku, a diedicze
Swe, kterau gemu Bratr geho Pawel Klusacžek držitel
Gruntu dle Contractu a Pržiznani w Mistie Raddnim ucži-
nieneho, zdobre wule a Bratrske Lasky na wiecžnost daro-
wal a odstaupil. Stal se Tento Zapis za Primatorstwi
Pana Jozefa Ant: Raczka, Purgkmistrowstwi Pana
Jozefa Pago, Tež ostatnich Panuw Spolu Raddnich
Anno et Die ut Supra.

Role Matouše Klusáčka
Léta páně 1745 dne 2. septembris Matouš Klusáček ujal
roli otcovskou dvacet záhonů skrz jedny hony,
obsahující v zadní trati v prvních honech, podle ro-
le Jakuba Rosipala ležící, pro sebe, manželku a dědice
své, kterou jemu bratr jeho Pavel Klusáček držitel gruntu
dle kontraktu a přiznání v místě radním uči-
něného z dobré vůle a bratrské lásky na věčnost daro-
val a odstoupil. Stal se tento zápis za primátorství
pana Josefa Ant. Ráčka, purkmistrovství pana
Josefa Pago, též ostatních pánův spolu radních
Anno et die ut supra.
[3]
Matrika sňatků Přibyslav
1 9bris (Novembris)
Sponsus Přzibisl.
Sponsa ex villa Dworecz

Ego Josephus Jac: Warhanek praemissis ternis promulgails
honestum Juvenem Carolum legit Filium def. Providi Viri
Jacobi Klusaczek Civis et Senatoris Przibislavienis cum
honesta Virgine Teresia legitima filia Joannis Nowotnj
in Villa Dworecz Vilici ex Subditela Polnensi manumessa,
interogaci at habito mutuo eorum gesu? pro verba de
praesenti matrimonyjumci ejusedemy benedici in praesentia:
Josephi Blažek, Caroli Pometlo et Johanna Hornessowi Přzib

Já Josef Jakub Varhánek po předchozích trojích ohláškách
poctivému mládenci Karlovi manželskému synovi zemř. zaopatřeného muže
Jakuba Klusáčka, měšťana a radního v Přibyslavi s
poctivou pannou Terezií, manželskou dcerou Jana Novotného,
ve vsi Dvorce šafáře, z podanství polenského propuštěného,
otázav se na jejich vzájemný stav ? podle slova
nyní manželství jejich žehnám za účasti:
Josefa Blažka, Karla Pometla a Jany Hornešový, Přib
[4]
Matrika narozených sign. 6760/1737-1776,
snímek  363/456, pagina 723
Polna
Budinskij
Marya
Anno 1766 die 11. Junij in Eccla Decanatis B:V.M:(beatae Mariae virginis) in Calos
Assumpta a me P(at)re Carolo Sadil Ejusdem Eccla Ccapell. Baptisatus
fuit Maria Anna legitima filia Caroli  Budin
skij Civis et uxoris ejus Catharina Parentum Liberi
Nata die 11. Junij cujus levans fuit Anna Maria
Anna Mladkova testes Catharina Dochnalova
Paulus Prochaska.
[5]
Matrika narozených Přibyslav sign. 2587/1743-1768,
snímek  ?. folio 33
Dies et Mansis baptim - 15 May Przibislaw
Infans - Joannes Nempomuc.
Parentes - Paulus Klussaczek Civis et Teresia Lon?, Liberi
              dopsáno: Joannis Nowotny vilici (šafář) in Dworecz

Levans - D. Carolus Spinar Primas
Testes - D. Ant. Pago Senator et Juliana Czeplowa
Babtisans - Josephus Jac. Warhanek Parochus

jinou rukou
levavit Baptimales die 30. Januarii 1773

[6]
Matrika narozených sign. 6760/1737-1776,
snímek  425/456, folio 854
Februarius A: 1772
Dies et Mansis - Nata 18 Bapt. 19
Babtisans Paul
Infans - Josepha Anna
Parentes -Budinsky Carolus, martinus et sutor
              uxor Joanna Schimankova, Polnenses, Liberi   

Levans - Anna Brožowa
Testes - Prochaska Paulus Polnensis
Religio - Cath:
Locus - Polna
Numerus - 8
[7]
v Polné se nenarodil
[8]
matrika zemřelých sign. 6806/ 1717-11784,
snímek 323/378, pag. 644
[9]
Matrika narozených sign. 6760/1737-1776,
snímek  380/456, pagina 763
Polna
Budinskij
Karel
Anno 1768 die 14. Januarij in Eccla Decanatis B:V.M:(beatae Mariae virginis) in Calos Assumpta
A me P(at)re Carolo Sadil Ejusdem Eccla Ccapell. Baptisatus fuit
Carolus Josephus legitimus filius Caroli  Budinskij Civis et
uxore ejus Catharina Lagxnerin Parentum Liberori
Natis die 14. Januarij cujus levans fuit Josephus Brosch testes
fuerunt Paulus Prochaska et Anna Pokorna.
[10]
matrika zemřelých Polná sign. 6806/ 1717-11784,
snímek 192/378, pag. 383
[11]
matrika úmrtí Přibyslav folio 328rv
[12]
matrika sňatků sign. 6786/1727-1784,
snímek 225/270, pagina 441
Anno 1773 Februarius
Dies - 30
Copulans - P. Paulu
Sponsi - Klusaczek Joanes honestus juvenis sutor
sponsa Joanna honesta vidua
post defunectum Carolum Budinski, sutorem
Polna
Testes - Koregtko Franciscus novotni
Joannes Panifides
Skoczdopolowa Mariana
Polnenses
Religio - item Cath
Locus - Polna
Numerus - 8
[13]
matrika sňatků sign. 6786/1727-1784,
snímek 220/270
pagina 430
Mensis Januarius 1771
Dies - 29
Copulans - P. Franciscus Paul.
Sponsi - Budinsky Carolus ho
nestus viduus inqvilinus (nájemce -obyvatel)
et sutor Polna Sponsa honesta virgo supensteo filia
post defunectum Alexiusi
Schimanek Nomine Johana (chybně a opr. Veronica)
Polnensis Liberi
Testes - Sazawsky Jacobus Lanio
Lossenicky Ignatius
Lanio. Maria filia
Laurentij Skoczdopole
Veronica filia Alexij
Schimanek  Omnes
Polnenses
Religio - Cath
Locus - Polna
[14]
matrika sňatků sign. 6786/1727-1784,
snímek 188/270, pagina 370

Anno 1764 Die 4 Junij contravit matrimonium per verba depraesenti honestus
sponsus Carolus legitimus filius post def. D: Joannem Budinskij Civem Cuttenber-
gensem ibidem oriundus cum honesta Vidua D: Catharina post def: Godefri-
dum Lang Polna oriunda utera liber Polna in Ecclesiae Dedanatis B:
V: CH: in Caelos Astunzsta praesente me Pre Carolo Sadil Ejusdem Ecclesiae
Castellano, et Coram testibus D. Joanne Khunna, Carolo Prochaska et Jo-
anna Wagsentalova omnibus Polnensibus praemistis omnibus tribus
promulgationibus inter Misatum Polemnica quarum 1ae fuit Do[mini]ica in
Albis. 2da in ff: ss. Philipiet Jacobi, et 3tium Do[mini]. 2da post Sophia nullo
vetecto insedimento ecti etiam atteptatum ab Exlo Do Ignatio No-
vomleinnskij Archi-Diacono Kuttenbergensi monstrat de dato 19 Maji
Anno 1764.   Consigao data an Rhstm chsier.
[15]
Matrika narozených sign. 6760/1737-1776,
snímek  402/456, folio 807
Polna
Budinskij
Alžběta
Anno 1769 die 18. 9bris in Eclia Decanati B:V.M:(beatae Mariae virginis) in Calos Assumpta
A me P(at)re Carolo Sadil Ejusdem eclia capell. Baptisa-
ta fuit Elisaberha legitima filia Caroli fili Joannis
Budinskij et uxore ejus Catharina filia Joannis
Lagksner Parentum Liberori Nata die 18. 9brus
cuius levans fuit Catharina Pokorna testes fuirunt
Anna Prochaskowa et Josephus Brosch.
[16]
matrika sňatků sign. 6786/1727-1784,
snímek 119/270
pafina 232
[17]
Matrika narozených sign. 6760/1737-1776, snímek  108/456
folio 212
Dies et Mansis - Die 19 januaris nata et baptis
Patria - Polna
Infans - Johana Dorothea
Parentes - Alexius (Aleš) Ssimanek filius Stadna? Elisabetha Měřinský liberi

Levans - Anna Přikrilova
Testes - Magdalema Fialova, Jakobus Sadyl
Babt - Joseph Michalek Capel S: Pater
[18]
Matrika narozených sign. 6760/1737-1776,
snímek  108/456, folio 212
Dies et Mansis - Die 19 januaris nata et baptis
Patria - Polna
Infans - Johana Dorothea
Parentes - Alexius (Aleš) Ssimanek filius Stadna? Elisabetha Měřinský liberi

Levans - Anna Přikrilova
Testes - Magdalema Fialova, Jakobus Sadyl
Babt - Joseph Michalek Capel S: Pater
[19]
Matrika narozených sign. 6759/1697-1727,
snímek  241/527, pagina 477
Anno 1724
Dies et Mansis - Die 15 Febbruarij
Patria - z Polnÿ
Infans - Catharina
Parentes - Joannes Leÿxnar Elisabeth

Levans - Anna Kossoiyova
Patrini - Magdalema Zaborska, Georgius Sttuba?
Babtizans - Idem (Pater Florian Capellanus)
[20]
Matrika narozených sign. 6759/1697-1727,
snímek  241/527, pagina 477
Anno 1724
Dies et Mansis - Die 15 Febbruarij
Patria - z Polnÿ
Infans - Catharina
Parentes - Joannes Leÿxnar Elisabeth

Levans - Anna Kossoiyova
Patrini - Magdalema Zaborska, Georgius Sttuba?
Babtizans - Idem (Pater Florian Capellanus)
[21]
matrika zemřelých sign. 6807/ 1784-1843,
snímek 146/335
1822, pag. 289
Měsýc a den smrti a pohřbu 23. , 25
Nomen sepolientis - Wenceslaus Zawischra Cap.
Nro domu - M 145
Jméno zemřelého - Johana, wdowa po + Janowi Klusačkowi, mistru ssewcowskému
Náboženství - katolické
Pohlaví - ženské
Věk - 76
Nemoc a způsob smrti - Nro 68, Schlagfluß
[22]
matrika zemřelých sign. 6807/ 1784-1843, snímek 146/335
1822, pag. 289
Měsýc a den smrti a pohřbu 23. , 25
Nomen sepolientis - Wenceslaus Zawischra Cap.
Nro domu - M 145
Jméno zemřelého - Johan, wdowa po + Janowi Klusačkowi, mistru ssewcowskému
Náboženství - katolické
Pohlaví - ženské
Věk - 76
Nemoc a způsob smrti - Nro 68, Schlagfluß
[23]
matrika zemřelých sign. 6806/ 1717-11784,
snímek 300/378, pag. 599
[24]
matrika zemřelých sign. 6806/ 1717-11784,
snímek 300/378, pag. 599
[25]
v rod. listě chybné datum
[26]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6807/1784-1843,
snímek 93/335
11
P. Mikan
P. Sluga poh
M 134
Tomáš Klusáczek sswec
30
48 ?
[27]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 111/531
[28]
Matrika sňatků Polná
nv.č. 6787/1784-1837,
snímek 23/213, pagina 42
1799
Octobr
15
Idem
No domu Město 143
ženich Tomass Klusaczek syn Jana soused
Nabož kat /
22
Staw (svobodný)
Newěsta Anna Marya? Dcera † Frant-
tisska Ssmida
Nabož kat /
19
Staw (svobodná)
Swedkowe Gmeno Staw
Grani? Sadil  radnj
Josef Sakař Messtanin
[29]
Matrika sňatků Polná inv. Č.6787/1784-1837
snímek 44/213
Annus 1808
Februarius
25
P. Sluga
Nro domu M 134
Gmeno ženicha Jan Klusaczek, syn Jana ssewce
Naboženstwi katol
Leta wěku 23
Swobodny
Gmeno Newěsty Antonia dcera + Antonina Große Glasmistra
Naboženstwi katol
Leta 22
Staw swobodna
Swědkowe Gmeno Staw
Josant: Czuka: Midlařz
Jan Nag?
[30]
Matrika oddaných Polná  6787/1784-1837
snímek 33/213
Jan Sobotka Mestanjn mistr soukenický syn + pana Františka 32 let
Rosalin dcera P. Jana Klusáčka souseda a mistra ssewcovskyho
[31]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6761/1776-1784,
snímek 44/92
31
13?
Joannes Sitta Decanus

Anna Magdalena
Prench? Dnus
Schmitt Franciscus
Primator Polna
uxor ejus Maria
Anna liberi

Hisman
Magadalena
uxor Andres
supremi
dominij
Polnensis

Parlahtis
dnus
Hubaczek
Franciscus
Souta?

Polná

14

[32]
Matrika narozených Polná  inv.č. 6760/1737-1776
snímek 426/456 pagina 855
Anno 1772
Majus
Dies Nati 7
Dies Baptis 7

Babtis
Barnabas

Infans
Joannes Nepomucensus Gregorius

Parentes
Sobotka Franciscus Panifex Polna, et Ejus
Uxor Veronica Hermonnowa Liberi

Levans
Penza Franciscus Mercator Polnensis

Testes
Morawec Wenceslaus Statuanus
Araschilowa Elisabetha

Religio
Cath

Locus
Polna

Nrus
43

[33]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6807/1784-1843
October
17
P. Sluga ? A pohřbl
M 134
Anna manželka Toma-
sse Klusácžka ssewce
26
117
?adečky?
[34]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek 261/335
[35]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6762/1784-1815,
snímek 137/385 A175

14
Idem
Litt.bapt. Exp.
28. Octobr 1824
Město 134
Tadeass
Anna Kospwičowa (bába)
Klusáčzek Tomass Syn Jana
sous: sswec
Anna dczera † Fran-
tisska Ssmida
?
[36]
Matrika narozených Polná
inv. č. 6762/1784 -1815
snímek 152/385, folio 190
1802
Junius
3
Idem P. Jan Sauček
Numero Domu Město 134
Gmeno Ditete Antonin Tadeass
Nabožen: Kat: Prot
Pohlawi Mužsk. Ženske
eadem Sasswičowa? (bába)
Klusáčzek Tomass Syn Jana
Mistr ssewczowsky
Marya Anna dczera † Fran-
tisska Ssmida
Kmotři - Staw
Tadeass Urban Restitüer
Frantisska Placova Ssewcowa
[37]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6762/1784-1815
snímek č. 172/385 A210
August
31
P. Mikan
M 112

Marye

Baba Anna Kosswitzowa

Klusaček Tomass Mistr
sswetz syn Jana

Anna dcera po †
Frantsskowy Schmiedowy

Fratisska Plewowa
Martin Plewa
sausede
[38]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 233/385, folio 271
1808
Octoberis
22
P.Wences Pessina
M 137
Gmeno djtete Sewerin Jan
† 14.6.1870
Nabožeswj K: / P:
Pohlawj M: / Ž:
Manželstwi M:/ N:
Gmeno Otce
Jan Klusaczek
syn † Jana mistr ssewcowsky

Gmeno Matky
Antonie dcera † Antonjnu Grosowi
Kmotru Gegich Staw
Jann Naprawnjk Krampljř
+ Anna Manželka
[39]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 254/385, folio 294
1810
Augustus
27
P.Wenceslaus Pessina Cap.
M 134
Gmeno djtete Marya
Nabožeswj K: / P:
Pohlawj M: / Ž:
Manželstwi M:/ N:
Gmeno Otce
Jan Klusaczek
syn Jana mistr ssewcowy
a měsstan
Gmeno Matky
Antonie dcera † Antonjna Krause?!
měsstan
Kmotru Gegich Staw
Jan Naprawnik Krampljř
Kateřina dcera

?chybne jmeno manželky zní skoro stejně Grosse - Krause
stejné číslo domu
na 99 % chybně zapsáno
stejný kmotr
[40]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 254/385, folio 334
1813
Majus
30
P.Wenceslaus Pessina Cap.
M 134
Gmeno djtete Antonjn
Anežka Záborská, bába (endem abs:)
Nabožeswj K: / P:
Pohlawj M: / Ž:
Manželstwi M:/ N:
Gmeno Otce
Jan Klusaczek
syn † Jana Klusaczka
mistr ssewcowsky

Gmeno Matky
Antonie dcera † Antonjna Grosse
bywaleho polenskeho purkmistra
a matky Alzbety
rozene Risenfeld z Jihlawy
 
Kmotrj Gegich Staw
Jan Naprawnik Krampljř
Anna Manželka
[41]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 319/385, folio 359
1814
Novembris
29
P.Wenceslaus Zawischan Cap.
M 145
Gmeno djtete Frantissek
Anežka Záborská, bába (endem abs:)
Nabožeswj K: / P:
Pohlawj M: / Ž:
Manželstwi M:/ N:
Gmeno Otce
Jan Klusáček
syn † Jana
sswec mistr

Gmeno Matky
Antonie dcera † Antonjna Grosse
bywaleho polenskeho purkmistra
a matky Alzbety
rozene Risenfeld z Jihlawy
 
Kmotrj Gegich Staw
Johann Naprawnik Krampljř
Anna Manželka
[42]
Matrika narozených Polná inv.č. 6763/1816-1836
snímek 50/450, folio 49
1819
Maji
16
Antonius Petrzik Cap.
M 145
Gmeno djtete Jan
Anežka Záborská, bába
Nabožeswj K: / P:
Pohlawj M: / Ž:
Manželstwi M:/ N:
Gmeno Otce
Jan Klusáček
syn † Jana ssewce

Gmeno Matky
Antonie dcera † Antonjna Grosse
z  matky Alzbety
von Risenfeld
 
Kmotrj Gegich Staw
Johan Naprawnik Krampljř
Anna Manželka
[43]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6763/1816-1836
snímek 197/450
 

[44]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6763/1816-1836
snímek 197/450
 

[45]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 196/385, folio 234
Annus 1806 September
Dne 5
P. Joannis Mikan
Nro domu  134 M
Gmeno djtete Waczlaw Kasspar/ Mikulas
+ 25.8. 1885
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj Ženske
Lože manželske
Rodiče
Otec
Jan Sobotka syn
Frantisska
Sobotkowi Saukenik
Matka
Rozina dcera Jana
Klusačka

Kmotři Gmeno Staw
Kassparus Skočdopolea
Marya Skočdopole
[46]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 227/385, folio 265
Annus 1808 Junius
Dne 30
P. Philippus Borovetz
Nro domu  134 M
Gmeno djtete Marya Regina
+ 25.8. 1885
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj Ženske
Lože manželske
Rodiče
Otec
Sobotka Jan syn
po nebost. Frantissku
Sobotkowi Saukenjk
Matka
Rozalya dcera Jana
Klusačzka Mistra Ssewcow-
skyho z Polny
Kmotři Gmeno Staw
Myrya Manželka
Kasspara Skočdopola Saukenjka
a
Anton Skočdopole Swobodny
[47]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 255/385, folio 295
1810 Září
Den 17

Nro domu  78 M
Gmeno djtete Frantissek ? Jan Noigl? Sobotka
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj Mužske
Lože manželske
Rodiče
Otec
Jan Sobotka syn +
Frantisska saus(ed)

Matka
Rosyna dcera
+ Jana Klusačzka Mistra Ssewcows

Kmotři Gmeno Staw
Antonin Skočdopole saukenijk
Mariya Manželka
Rozyna ? Skočdopolamatka Antonjna
[48]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 285/385, folio 325
1812 October
Den 12
Wenceslaus Zawischka
Nro domu  137 M
Gmeno djtete
Terezya
Alžběta Záborská, bába
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj ženske
Lože manželske
+24.6.1870 muž vlastní ji zabil
Rodiče
Otec
Jan Sobotka syn +
Frantisska saukenjk

Matka
Rozýna dcera
+ Jana Klusačzka ssewce; z matky Johany rozené
Schimánkowy

Kmotři Gmeno Staw
Marya manželka  Jeho
Kasspar Skočdopole, mistr soukenjk
[49]
Matrika narozených Polná inv.č. 6762/1784-1815
snímek 324/385, folio 364
1815 Martii
Den 26
Wenceslaus Zawischka
Nro domu  161 M
Gmeno djtete
Frantisska
Kateřina Juklowa, bába
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj ženske
Lože manželske
Rodiče
Otec
Jan Sobotka syn +
Frantisska, saukeník?

Matka
Rozýna dcera
+ Jana Klusačzka; z matky Johany rozené
Schimánkowy

Kmotři Gmeno Staw

Kasspar Skočdopole, mistr saukenjk
Marya manželka  yeho
[50]
Matrika narozených Polná inv.č. 6763/1816-1836
snímek 38/450, folio 37
1818 September
Měssjc a den 18. nat. 19. baptis
Gméno křtitele
Wenceslaus Zawischka
Nro domu  58 M
Gmeno djtete
Frantissek
Helena Láslowa, bába
+ 30.8. 1898
ex offo die 20. Febr. 1849
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj mužske
Lože manželske
Rodičowé
Otec
Jan Sobotka syn +
Frantisska, saukeník

Matka
Rozýna dcera
+ Jana Klusáčka; z matky Johanny rozené
Schimánkowy

Kmotřj Gmeno Staw
Jozeff Sadil, postřihač
Marya, manželka Kasspar Skočdopole, saukenjka
[51]
Matrika narozených Polná inv.č. 6763/1816-1836
snímek 103/450, folio 102
1822 Decembris
Měssjc a den 30. nat. 31. baptis
Gméno křtitele
Wenceslaus Zawischka
Nro domu  37 H
Gmeno djtete
Julia
Anežka Záborská, bába

Naboženstwj Katolicke
Pohlawj ženské
Lože manželske
Rodičowé
Otec
Jan Sobotka syn
Frantisska, mistra saukenjcký

Matka
Rozýna dcera
+ Jana Klusáčka; z matky Johanny rozené
Šimánkowy

Kmotřj Gmeno Staw
Jozeff Sadil, postřihač
Barbora manželka jeho
[52]
Matrika narozených Polná inv.č. 6763/1816-1836
snímek 162/450, folio 161
1825 Novembriss
Mněsyc a den 18
Gméno křtitele
Wenceslaus Zawischka
Nro domu  126 D
Gmeno djtete
Jan
Anežka Záborská, bába
kř.list vydán k ženění do Bobrovy 28.srpna1851 J.Kunc kpln.
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj mužské
Lože manželske
Rodičowé
Otec
Jan Sobotka syn
Frantisska, mistr saukenjcký

Matka
Rozýna dcera
+ Jana Klusáčka; z matky Johanny rozené
Šimánkowy

Kmotřj Gmeno Staw
Jakub ?, saukenjk
Styenpzaborsky, Burgerin
[53]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6807/1784-1843
snímek 163/335
19 (zemřel)
21 (pochován)
Antonius Kolársky cap.
Tadeáš Klusáček, to-
waryš soukenjcký a
invalid.
26 (let)
[54]
JIRKA:
hledal nenašel do 1824 v rej
[55]
Matrika zemřelých Polná
inv.č. 6807/1784-1843
snímek 85/335
31
Idem
M 134
Klusačkowa Maria
dcera Tomasse ?
1 6/12
27 Hrawnaj?
[56]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek č. 215/531
[57]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek č. 119/335
1812
November
Mesyc a den smrti 24
Nro domu M: 134
Gméno pohřeb wedoucjho duchownjho P. Wences Zawischka (idem)
Gméno zesnulého Maria dcera Jana Klusaczka mistra ssewcowského
Nabozenstwj - katolic/protes
Pohlawj - mužske/ženske
Wěk 2 let
Způsob smrti a numero cedulky ? 170
[58]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek č. 124/335, Pag. 245
Anno 1814
Februarii
Mesyc a den smrti 7
Nro domu M. (číslo chyíbí)
Gméno pohřeb wedoucjho duchownjho Car. Czermak, caps
Gméno zesnulého Antonjn syn Jana Klusačka sseuce
Nabozenstwj - katolic/protes
Pohlawj - mužske/ženske
Wěk 3/4
Způsob smrti a numero cedulky Nro 25 Freiß (psotník)
[59]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek č. 133/335, pag 263
Anno 1817
Junii
Mensis et dies obitur 20
Nro domu M: 134
Nomen sepelicentis W. Zavischka cap.(idem)
Gméno zesnulého Franc syn Jana Klusaczka ssefce
Nabozenstwj - katolic/protes
Pohlawj - mužske/ženske
Wěk 2 1/2
Způsob smrti a numero cedulky No 107 Bluttenn(krvácení)
[60]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 446/531
[61]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6807/1784-1843
snímek č. 140/335, pag 277
Anno 1820
December
Měsjc a den smrti 13
Nro domu M. 145
Nomen sepelicentis Antonino Petřzik cap.(idem)
Gméno zesnulého Jan syn Jana Klusaczka mistra ssewcowskyho
Nabozenstwj - katolic/protes
Pohlawj - mužske/ženske
Wěk léta 1  měsýce 6
Způsob smrti a numero cedulky No 155 Werkenfieber?
[62]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 499/531
[63]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 499/531
[64]
Matrika úmrtí Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 257/531, folio 511
[65]
po narození nezemřel,
sňatek do 1845 není
[66]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 215/531, folio 426
[67]
po narození nezemřela,

[68]
Matrika úmrtí Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 447/531, folio 1890
[69]
Matrika úmrtí Polná inv.č. 6807/1784-1843 snímek 152/335, pagina 301
1824
Martii
Měsýc a den smrti a pohřbu 26 /28
Nomen sepeloientis Wenceslaus Zawischka cap.
Nro domu D 126
Gméno zemřelého Julie, dcera Jana Sobotky,
mistra saukenjckého
Náboženstvj
Pohlavj
Wěk 1
Gratis
Nemoc a způsob smrti Nro 35 Zahnfrukys?

[70]
Matrika oddaných Polná inv.č. 6787/1784-1837 snímek 159/213
5
Emanuel Monl, Coop.
M 145
Severyn Klusáček mistr souke-
nický zdejssí, syn Jana ssewce - z
matky Antonye Großové
25
Acta sum Reg N 2 fasc XVI. P. 1.2. - Pril: 11

Barbora dcera Josefa
Baxanta truhláře z Dolnj
Bobrowy ??
na Morawě NC 42 z matky Anny
Kalábové z Hodisskova
28
Karel?
?
[71]
Matrika sňatků Polná
inv.č. 6788/1837-1887
snímek č.117/416
[72]
Matrika sňatků Polná
inv.č. 6788/1837-1887
snímek č.240/416
[73]
Matrika sňatků Polná
inv.č. 6787/1784-1837
snímek č.161/213
[74]
od roku 1847 do roku 1850 není zápis, před tím v rejstříku není
[75]
Matrika sňatků Polná
inv.č. 6788/1837-1887
snímek č. 88/416
[76]
Matrika sňatků Doní Bobrová (Unterbobrau)
inv.č. 15614/1831-1875
snímek č. 16/167, pagina 31
též narození 40/167 a úmrtí 120/167

Jahr, Monat und Tag der Brauung
Bräutigam
Hausnummer 33
Namen Johan Sobotka
Burger in
Polna, Sohn
des Johann
Sobotka
Tuchmacher (soukeník)
meiister
dese CBST
und der
Rosina ge-
bornen Klu -
saček seiner
Ehegattin
Altest 25

Braut
číslo domu 68?
Marianna
Tochter des
Martin
Fluk Bin-
deremeister
in Unter Bo-
brau und der
Marianna
geborene
Paletz se-
ne Ehe-
gattin

Alterin 27

Berstände Namen Stand
Fabian Straka halbläner in Ober Bobrau
Johan Sedlak Bindermaeister in Unter Bobrau

Dorf untermut?
Anton Smoster Pisemmer?
[77]
Matrika narozených Horní Bobrová inv.č. 15613/ 1772-1830, snímek 41/157
den 18 September
Cooperator
42
Barbora Baxant
Hebam Dinfelbe
Baxant Josef
? Bary
Anna Tochter
der Mathiaš
Kalab

Zelský Johann
Barbora Kupparlin
?
[78]
matrika narozených: inv.č.6764 1837-1858, pag. 174, snímek 173,
 Dne 3. srpna 1841 narozena a 3. srpna 1841 pokřtěna
 Lidmila
No domu 82 D
 křtěná odemne Josefa Seidla, kaplana
 bába zkušená Františka Nebesarowa z Polny č. 120 M
 + 28.12.1909
 Kř.l. vydán 25.2. 1940 č. 3265
otec  Karl Köhler, katolík a mistr postřihačský manželský syn zemřelého
 Kristiana Köhlera, mista krasobarwířského z Jihlawy č. 371;
 a jeho manželky Alžběty rozené Vosßowy z Nizozemí města Mongé N. 6 Pruský podíl
matka Josefa, manželská dcera Petra Winklera mistra sedlářského s Polny č.10 M
 a jeho manželky Marie, rozené Wladikowy z Polny N. č. 69 D
kmotrowé Ludmilla Zůnowa manželka
 Jan Zůna soukenický mistr z Polny No 109 M

[79]
Matrika narozených Polná inv.č. 6763/1816-1836
snímek 139/450, folio 138
1824 November
Měssjc a den 16. nat. 17. baptis
Gméno křtitele
Wytek Capell (idem)
Nro domu  93 D
Gmeno djtete
Alžběta
Sopha Müller, bába
+ 15.10. 1866
Naboženstwj Katolicke
Pohlawj ženské
Lože manželske
Rodičowé
Otec
Josef Dossek syn + ? Bohus-
kunda?, saused

Matka
Frantisska  dcera + Ma-
teje Dosska, z matky
Kateřiny Bohačko-
wj ze Staje

Kmotřj Gmeno Staw
Wačbassi? domakř
Anna manželka
[80]
Matrika úmrtí Polná inv.č. 6808/1843-1907 snímek č. 231/531
[81]
Polná Matrika zemřeých č. 6808/1843-1907
snímek 93/532, pagina 381

[82]
chybějící dvoulist v matrice č. Polná 6764, kde za paginou 486 na snímku 487 následuje pagina 488 na snímku 488. Je přeskočena pagina 487 s daty narození v dubnu roku 1853. Svědčí o tom i dodatečné číslování stránek, kde za stránkami 315-316 následují stránky 319-320. Znamená to, že nejde o vytrženou stránku, ale přeskočenou při skenování nebo fotografování. A tam je Jaroslav
[83]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6764/1837-1858
snímek 443/587
[84]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6764/1837-1858
snímek 503/587
[85]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6764/1837-1858
snímek 527/587
[86]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 15/575
[87]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 51/575
[88]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 81/575
[89]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 119/575
[90]
v Polné se nenarodila - není v matrice
[91]
Matrika narozených Polná inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 42/575
[92]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 76/575
[93]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 106/575,

[94]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 139/575, list 138

[95]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 163/575,

[96]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 195/575

[97]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 227/575,

[98]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 258/575

[99]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6808/1843-1907,
snímek 97/531
[100]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6808/1843-1907,
snímek 106/531

[101]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 296/531, folio 589
[102]
Matrika zemřelých Polná inv.č. 6808/1843-1907
snímek 370/531, folio 737
[103]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6808/1843-1907,
snímek 168/531

[104]
matrika do 1907
[105]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6808/1843-1907,
snímek 168/531

[106]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6808/1843-1907,
snímek 171/531

[107]
Matrika úmrtí Polná
inv.č. 6808/1843-1907,
snímek 198/531, pagina 393

[108]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 68/575
[109]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6764/1837-1858
snímek 485/587
[110]
Folio 59 matriky oddaných 6789


Polná dne 13. září 1892
Chotoviny čís. 15 a Polná čís. 140M

Ženich Bräutigam

p. Hlubocký Karel podstarší v Chotovinách
čís. 15; manželský syn Karla Hlubocký-ho, hostin
ského v Chotovinách čís. 40 a jeho manželky Jo
sefy, manželské dcery Tomáše Veřkáta, mistra
zednického a domkáře v Chotovin čís. 43; okres
i hejtmanství Tábor

Náboženství Religion
katolického

léta čili stáří Altersjahre
30 r 2 m a 2 dny

svobodný

Byli potrojí prohlášeni vykonané v děkanském chrá
mu Páně v Polné a Chotovinách dne 4,8 a 11 září
1892 bili na neděli III (nebo VI) po sv. Duchu; Narození p. Marie
a Jména P. Marie oddáni v děkanském chrámu P.
v Polné od JNosefa Šumka, děkana.

Úřední listiny uloženy jsou v děkanském ar
civu : svazek, ročník 1892 ,, číslo protokolu 42Nevěsta Braut
Jméno- Namen
Klusáčková Blažena, bydlí-
cí v domě otcovském v Polné
čís. 140 M, manželská dcera p.
Jana Klusáčka, městského
účetního v Polné čís. 140 M; a
jeho zemřelé manželky Barbo
ry, manželské dcery Františka
Štěpánka řezníka ze skutče
čís.376; katolíci

Náboženství Religion
katolického

léta čili stáří Altersjahre
32 r 9 m 15 dní

svobodná unverbelicht
svobodná
Svědci Baistände

Jméno Námen       Stav Stand
Antonín Klusáček  řídící učitel na odpočinku v Polné č. 8 M
Josef Němec       strážmistr četnický na odpočinku v Polné čís. 42 M
[111]
Matrika sňatků Polná
inv.č. 6789/1888-1927
snímek 9/406
[112]

v polné není záznam 1900 a 1901 asi v Přibyslavi
[113]
Dva bratři si vzali dvě sestry - Alžbětu a Ludmilu Knapp - obě předčasně zemřely
[114]
okres Královice
[115]
v Písku se nenarodila
dle sdělení děkana Dolejšího z Mělníka se Antonínu Knappovi a jeho manželce Antonii narodily tyto děti:
Antonie 28.5.1853 † 30ů5.1853
Antonín 3.4.1855
Hugo 1.4.1857 † 13.1.1858
Alžběta Antonie 18.11.1860
Václav 30.8.1862 † 30. ledna 1863
Rosa Simona 9.2.1864
Na Mělníce 24.2.1864

Ludmila se narodila v Písku
[116]
Matrika nar. Písek kniha 19/1862-1867
snímek 257/379
[117]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 224/575
[118]
Matrika narozených Chotoviny okr. Tábor
inv.č. 10/1859-1866
snímek 85/198
[119]
Matrika narozených Rosice inv.č. 6766/1858-1867
snímek 6/287
[120]
matrika do 1901
[121]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1907,
snímek 46/553, folio 44

[122]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1907,
snímek 130/553,

[123]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1907,
snímek 226/553,

[124]
Matrika narozených Chotoviny okr. Tábor
inv.č. 12/1875-1896
snímek 461/490
[125]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1907
snímek 188/553
 

[126]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1907
snímek 421/553 folio. 419
[127]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1907
snímek 451/553 folio. 449
[128]
To je Slezká 56, i když v k.l. je Slezská 44 - asi bylo přečíslováno
[129]
Matrika sňatků Polná invč. 6789/1888-1927 sníme 164/406
[130]
Matrika oddaných Chotoviny okr. Tábor
inv.č. 16A/1904-1935
snímek 111/226
[131]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888
snímek 223/575 list 233
[132]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6765/1859-1888,
snímek 564/575, folio 562
[133]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1097
snímek 469/553 folio 467
[134]
Matrika narozených Žďárná - Valchov okr. Boskovice
inv.č. 928/1875-1902
snímek 174/301
[135]
Matrika narozených Žďárná - Valchov okr. Boskovice
inv.č. 928/1875-1902
snímek 163/301
[136]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1097
snímek 444/553 folio 442
[137]
Matrika narozených Polná
inv.č. 6766/1888-1097
snímek 485/553 folio 483
[138]
matrika do července 1907