Tato stránka je věnována genealogii rodu


KLUSÁČEK


Rod KLUSÁČKŮ má, jak se zdá, relativně dlouhou historii. S prvním Klusáčkem se setkáváme již v 2. polovině 15. století na pomezí Čech a Moravy. Zápisy o Janovi Klusáčkovi ze Zhoře nalézáme v Moravských zemských deskách i knihách půhonných. Dostupné informace o něm a jeho rodině obsahuje článek Jan Klusáček ze Zhoře. Další písemně doložení Klusáčkové se objevují v matrikách, berní roli a knihách smluv ve druhé polovině 17. století. Od nich vede již více méně jasná cesta až k nám, dnešním nositelům tohoto jména. Tyto stránky se zabývají problematikou historie tohoto rodu a jejich ambicí je zapojit do tohoto pátrání co nejvíce dalších příznivců genealogie z širokého příbuzenstva. Archivní materiály ukazují, že nyní žijící nositelé tohoto jména jsou potomky (někdy snad jen po přeslici) Jakuba Klusáčka z Hrbova u Polné nebo Františka Klusáčka z Přibyslavi, kteří jsou jedinými nositeli tohoto jména zapsaní v Berní roli k roku 1654 v Čechách nebo Jiříka Klusáčka žijícího kolem roku 1674 na Moravě v Ostrově nad Oslavou. Generální rejstřík k lánové visitaci na Moravě odkryl ve stejné době žijícího Blažeje Klusáčka a Marka Klusáčka z Velké Bystřice u Olomouce a Havla Klusáčka z Pozďatína a Tomáše Klusáčka ze Smrku, oba na panství Náměšť nad Oslavou. Výzkum Y-DNA více méně prokázal, že Klusáčkové jsou nositelé 5 hlavních haplotypů, tedy že na počátku (ovšem nevíme kdy to bylo) bylo 5 mužů, jejichž jsme potomky. Nejčetnější haplotyp R1b odkazuje do Přibyslavi, kde již roku 1602 Pavel Klusáček kupuje dům, Klusáčkové z Hrbova přísluší, jak se zdá, k haplotypu I2a a Klusáčkové z Ostrova nad Oslavou k haplotypu G2a. Dva další haplotypy přineslo patrně až 19. století. Statistika Ministerstva vnitra říká, že v současné době žije cca 420 mužských nositelů tohoto jména (a 440 žen) . Jedná se tedy o jméno relativně četné, ale počet širších rodin - tj. rodin žijících spřízněných Klusáčků (děda, otec, syn, vnuk, pravnuk) se bude pohybovat mezi číslem 100 - 150. A to je již počet malý a nadějný pro genealogické bádání. Též se zabýváme poznatky o dalších rodech, které mají úzkou vazbu k rodu Klusáčků. Až k roku 1540 nás zavádí pátrání o spřízněném rodu Riesenfelderů. Budeme hovořit i rodech Vognarů, Philipů, Feiglů, Ramešů, Jandů a dalších. I tyto informace by měly být podnětem pro další nadšence rodopisného bádání.

Úvod
Jan Klusáček ze Zhoře
Nová historie Klusáčků z Přibyslavi (nové!)
Přibyslav - domy a jejich majitelé v letech 1654,1675 a 1713
Osm generací rodu Klusáčků
KLUSÁČKOVÉ Z PŘIBYSLAVI A POLNÉ - ROZROD
KLUSÁČKOVÉ Z PŘIBYSLAVI A POLNÉ - POKRAČOVÁNÍ ROZRODU DO SOUČASNOSTI
KÖHLER a VOSS - ROZROD - STAMMTAFEL
Národní stráž v Polné roku 1848
Vývod
Medailonky předků
Medailonky domů
Zuzana Klusáková z Bačkova
Tři generace rodu KÖHLER a VOSS
POLNÁ - Rejstříky k matrikám
VOGNAR a VAŘEČKA
Vyprávění a básničky J. VOGNARA z Ruska
Příběh rodu PHILIPP z Penzingu
RAMEŠ
PŘÍBĚH RODU FEIGL Z MÁSLOJED
PŘÍBĚH RODU JANDA Z VEPŘEKU
Počty příslušníků rodů
Odkazy na novinové články
Archiv obsahově překonaných textů
Projekt "Genetika a příjmení" - Y- DNA Klusáčků
Výsledky projektu "Genetika a příjmení" - Y- DNA Klusáčků
Pomůcky
Zaujalo mě
JAK TO VIDÍM JÁ
Tabulka k článku Y-DNA a její využití při genealogickém pátrání
ROD RIESENFELDER
Stránka KLUSÁČKOVÉ Z HRBOVA


Vstupte do
knihy návštěv
POLNÁ

POLNÁ 2

<
PŘIBYSLAV

LITOMYŠL

TŘEBÍČ

KAREL KLUSÁČEK

AROS

DROZD

PAMÁTKY

Budu se těšit na Vaše zprávy. Pošlete e-mail na jiri@klusacek.cz nebo se zapište do knihy návštěv. Děkuji.

Aktualizováno 17.9.2001; 17.4.2005; 24.6.2006; 24.10.2009; 18.12.2009; 5.12.2010; 18.12.2010; 31.12.2010; 16.4.2011; 1.4.2011; 31.10.2012; 9.12.2012; 7.4.2013; 29. 7. 2013; 15. 10. 2013; 29. 12. 2013; 1. 8. 2014; 8. 12. 2015; 10. 12. 2017

K publikování článků je nutný souhlas autora